Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie

w skład wchodzą:

Technikum nr 1
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
Branżowa Szkoła I stopnia
im. Danuty Siedzikówny “Inki”

Dyrektor: Jolanta Niewadzioł  
Wice dyrektorzy:Anna Mamprejew Kwintkiewicz Ewa Dettlaff
Kierownik Szkolenia Praktycznego:  Anna Tur – Krużycka  
Zastępca Dyrektora:Joanna Kaźmierczak

Kompetencje organów szkoły okreśa statut Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie

ORGANY SZKOŁY 

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd uczniowski